Home
   วิธีการสั่งซื้อ
   การชำระเงิน
   ทดลองใช้งานอีเมล์ (Demo)
   English Site
สินค้าและบริการ
คู่มือการใช้งาน
ระบบควบคุม
Resources
ติดต่อเรา

Package
1 ปี
2 ปี
Mail Junior 
995 บาท
1,990 บาท
Mail Deluxe
1,995 บาท
3,950 บาท
Mail Business 
3,995 บาท
7,900 บาท

ขั้นตอนการสมัครอีเมล์

1. เลือกแพ็กเกจและชื่ออีเมล์
2. กรอกรายละเอียด
3. ชำระเงิน1. เลือกแพ็กเกจที่ต้องการด้านล่างนี้

Mail Junior

 
ชื่ออีเมล์ 1 ชื่อ ที่คุณกำหนดเอง
 
พื้นที่สำหรับเก็บเมล์ ขนาด 5 GB       
 
พร้อมใช้งานภายใน 3 วัน

 

อ่านรายละอียด..

995 บาท/ปี!


 
ชื่ออีเมล์ 5 ชื่อโดยมีส่วนท้ายเป็นชื่อเดียวกัน
 
พื้นที่สำหรับเก็บเมล์ แต่ละชื่อ 5 GB
 
พร้อมใช้งานภายใน 3 วัน

 

อ่านรายละเอียด..

2,250 บาท/ปี!


 
ชื่ออีเมล์ 20 ชื่อโดยมีส่วนท้ายเป็นชื่อเดียวกัน
 
พื้นที่สำหรับเก็บเมล์ แต่ละชื่อ 5 GB
 
พร้อมใช้งานภายใน 3 วัน

 

อ่านรายละเอียด..

5,995 บาท/ปี!


ProductsSupport |  Control Panel | Knowledge Base | Resources | Contact Us | Sitemap | Whois
 ไปรษณีย์ดอทคอม อีเมล์สำเร็จรูป อีเมล์บริษัท Tel: 082-703-2999 
            Copyright © PriSaNee.com. All rights reserved.