การกำหนดค่าเริ่มต้นใน Windows Mail

1. เปิดโปรแกรม Windows Mail

2. เลือกเมนู Tools > Accounts กดปุ่ม Add จากนั้นเลือก E-mail Account และกดปุ่ม Next

3. พิมพ์ชื่อในช่อง Display Name กดปุ่ม Next

4. พิมพ์ Email Address แล้วกดปุ่ม Next

5. กำหนดค่าตามภาพด้านล่างนี้ โดยกำหนดค่าดังนี้

- Incoming e-mail server type: POP3

- Incoming mail (POP3 or IMAP) server:
pop.yourdomain.com (โดยที่ yourdomain.com เป็นชื่อโดเมนของท่านเอง เช่น หากอีเมล์ของท่านเป็น name@clizk.com โดเมนก็คือ clizk.com)

- Outgoing e-mail server (SMTP) name:
smtp.yourdomain.com

- กาเครื่องหมายถูกที่ Outgoing server requires authentication

- จากนั้นคลิกปุ่ม Next

6. ใส่ชื่ออีเมล์และรหัสผ่าน พร้อมกาเครื่องหมายถูกที่ Remember password จากนั้นคลิกปุ่ม Next


7. คลิกปุ่ม Finish, จะกลับมาที่หน้าต่างตามภาพด้านล่างให้เลือกรายการเมล์ที่เพิ่งสร้างขึ้น pop.yourdomain.com แล้วคลิกปุ่ม Close เป็นการเสร็จขั้นตอน 
กรณีที่ส่งเมลไม่ออกแต่รับเมลได้

โดยปกติระบบเมลจะส่งเมลโดยใช้ช่องทางหมายเลข 25 (SMTP) แต่ในกรณีที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบางราย ปิดช่องทางนี้เพื่อป้องกันสแปมเมล ท่านจึงไม่สามารถส่งเมลออกได้

ในกรณีเช่นนี้ท่านสามารถเปลี่ยนไปใช้ช่องทางหมายเลข 2525 หรือ 587 เพื่อส่งเมลได้ดังนี้

[1] ในโปรแกรม Windows Mail เลือกเมนู Tools > Accounts และกดปุ่ม Properties 

[2] เลือกที่ Tab ชื่อ Advanced แล้วเปลี่ยนค่าของ Outgoing mail (SMTP) เป็น 2525 หรือ 587 จากนั้นคลิกปุ่ม OK และ Close เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

ProductsSupport |  Control Panel | Knowledge Base | Resources | Contact Us | Sitemap | Whois
 ไปรษณีย์ดอทคอม อีเมล์สำเร็จรูป อีเมล์บริษัท Tel: 082-703-2999 
            Copyright © PriSaNee.com. All rights reserved.