การใช้งานระบบควบคุม

หลังจากที่ท่านลงทะเบียนกับเราเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะส่ง User Name และ Password สำหรับเข้าระบบควบคุมไปให้ท่าน ซึ่งท่านสามารถเข้าระบบควบคุมเพื่อจัดการและเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆของท่านได้เอง อาทิ รายชื่ออีเมล ข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน  

ขั้นตอนในการเข้าระบบควบคุมมีดังนี้

[1] เริ่มจากเปิดโปรแกรม Internet Explorer แล้วไปที่เว็บไซต์ www.prisanee.com ที่เมนู ระบบควบคุม

[2] เมื่อเข้าไปยังหน้า ระบบควบคุม แล้วให้ใส่ Username และ Password สำหรับเข้าระบบควบคุม ที่ทางทีมงานส่งไปให้ท่าน

[3] เมื่อกรอกครบทุกช่องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Login


[4] ต่อจากนั้น เลือกที่เมนู Manage Orders > List/Search Orders เพื่อแสดงรายการทั้งหมดขึ้นมา


[5] เลือกที่รายการ Web Services

[6] คลิกปุ่ม Manage Email Account เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการอีเมล์
การเพิ่มรายชื่ออีเมล์

[7] เมื่อเข้าสู่ส่วนจัดการอีเมล์แล้ว ท่านจะเห็นข้อมูลการใช้งานของท่าน เช่น จำนวนอีเมล์ พื้นที่อีเมล์ที่ใช้ไป 
หากต้องการเพิ่มรายชื่ออีเมล์ให้กดปุ่ม Add User
[8] จากนั้นจึงกำหนดค่าต่างๆ กรอกชื่อและรหัสผ่านที่ต้องการ Alternate Email Address คืออีเมล์ส่วนตัวเช่น hotmail (ใช้ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน ระบบจะส่งรหัสผ่านใหม่ไปที่เมล์นี้) เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วจึงกดปุ่ม Add User ระบบจะเพิ่มรายชื่อให้ท่านทันที

การลบชื่ออีเมล์

[10] ให้คลิกที่ปุ่ม Dashboard เพื่อกลับมายังหน้าแรกของส่วนจัดการอีเมล์ จากนั้นจึงคลิกที่ปุ่ม Manage Users / Accounts เพื่อแสดงรายชื่ออีเมล์ทั้งหมด


[11] กาเครื่องหมายถูกหน้าชื่อที่ต้องการลบ แล้วกดปุ่ม Delete อีเมล์นั้นก็จะถูกลบไป 
ProductsSupport |  Control Panel | Knowledge Base | Resources | Contact Us | Sitemap | Whois
 ไปรษณีย์ดอทคอม อีเมล์สำเร็จรูป อีเมล์บริษัท Tel: 082-703-2999 
            Copyright © PriSaNee.com. All rights reserved.