การตั้งค่าโทรศัพท์ iPhone/iPad ให้รับอีเมล์แบบ IMAP

ตัวอย่างการกำหนดค่าของ Mailbox ให้กับโทรศัพท์ iPhone ดังนี้

1. เริ่มต้นที่หน้าหลักของ iPhone แล้วกดที่ไอคอน Setting2. เลือก [Mail, Contacts, Calendars] -> [Add Account] -> [Other]

 

 

4. กรอกข้อมูลอีเมล์ของท่าน เสร็จแล้วคลิกปุ่ม [Save]

5. เลือก IMAP แล้วเลื่อนลงมาด้านล่าง เพื่อกรอกข้อมูลในหมวด Incoming Mail Server และ Outgoing Mail Server โดย Incoming mail server = imap.

Incoming Mail Server
Host Name: imap.yourdomain.com (โดยที่  ก็คือชื่ออีเมล์ส่วนท้ายที่ท่านลงทะเบียนไว้)
User Name: name@yourdomain.com
Password: รหัสผ่านของท่าน

Outgoing Mail Server
Host Name: smtp.yourdomain.com (โดยที่  ก็คือชื่ออีเมล์ส่วนท้ายที่ท่านลงทะเบียนไว้)

User Name: name@yourdomain.com
Password: รหัสผ่านเดียวกัน

เสร็จแล้วกด [Save]

 


6. เลือก [Yes] ตามภาพด้านล่าง แล้วรอสักครู่ หากมีการแจ้งตามภาพด้านล่าง ให้กด [Yes] อีกครั้ง


7. เสร็จแล้วจะกลับมายังหน้า Mail, Contacts, Calendar เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน
หมายเหตุ: เนื่องจากโทรศัพท์แต่ละรุ่นมีการวิธีกำหนดค่าที่อาจแตกต่างกันไป หากท่านมีปัญหาอาจจะศึกษาจากคู่มือการใช้งานของโทรศัพท์นั้น หรือสอบถามเพิ่มเติมได้จากผู้จำหน่ายโทรศัพท์

การตั้งค่าโทรศัพท์ Android ให้รับอีเมล์แบบ IMAP

ตัวอย่างการกำหนดค่าของ Mailbox ให้กับโทรศัพท์ Android ดังนี้

1. เลือกไอคอน Settings เพื่อเริ่มต้นตั้งค่า

2. เลือก Add Account

3. เลือก Email

4. พิมพ์ชื่ออีเมล์และรหัสผ่านของท่าน แล้วกดปุ่ม Next
โดย name@yourdomain.com แทนด้วย อีเมล์ของคุณ

5. เลือกชนิดอีเมล์เป็น IMAP

6. กำหนดค่าให้เมล์ขาเข้าตามด้านล่าง เสร็จแล้วกดปุ่ม Next
name@yourdomain.com แทนด้วย ชื่ออีเมล์ของคุณ
โดย yourdomain.com แทนด้วย ชื่อโดเมนที่จดทะเบียนไว้ หรือ ชื่อบริษัท
IMAP server: imap.yourdomain.com (โดยที่  แทนด้วยชื่ออีเมล์ส่วนท้ายที่ท่านลงทะเบียนไว้)

7. กำหนดค่าให้เมล์ขาออก เสร็จแล้วกดปุ่ม Next
name@yourdomain.com แทนด้วย ชื่ออีเมล์ของคุณ
SMTP server: smtp.yourdomain.com (โดยที่  แทนด้วยชื่ออีเมล์ส่วนท้ายที่ท่านลงทะเบียนไว้ หรือชื่อบริษัท)

 8. กำหนดค่าตารางการรับส่ง ตามต้องการ เสร็จแล้วกดปุ่ม Next

9. กำหนดชื่อที่จะแสดงในอีเมล์ตามต้องการ กดปุ่ม Done เป็นการเสร็จขั้นตอนการตั้งค่าเมล์

 

การตั้งค่าเครื่องโทรศัพท์ Symbian ให้รับอีเมล์จาก IMAP Server

ตัวอย่างการกำหนดค่าของ Mailbox ให้กับโทรศัพท์ Nokia หรือ Symbian OS ของท่านดังนี้

การตั้งค่าของ Mailbox นั้นทำได้โดยเข้าเมนู Message > Option Setting > E-mail > Mailbox > Option > New ตั้งค่าดังนี้

1. Mailbox Name = ชื่อของ Mailbox (ตั้งเป็นอะไรก็ได้ตามที่คุณพอใจ)

2. Access point in use = สำหรับเครือข่าย AIS เลือก AIS GPRS
สำหรับเครือข่าย DTAC เลือก DTAC GPRS Internet

3. My mail address = ใส่ชื่ออีเมลของท่าน

4. Out going mail server = smtp.yourname.com โดยที่  ก็คือชื่ออีเมล์ส่วนท้ายที่ท่านลงทะเบียนไว้

5. Send message = During next conn. หรือ Immediately ก็ได้

6. Send copy to self = No หรือ Yes ก็ได้

7. Include signature = No หรือ Yes ก็ได้

8. User name = ใส่ชื่ออีเมล์ของท่าน

9. Password = ใส่ Password ของท่าน

10. Incoming mail server = imap.yourname.com โดยที่ ก็คือชื่ออีเมล์ส่วนท้ายที่ท่านลงทะเบียนไว้

11. Mailbox type = เลือก IMAP4

12. Security = Off บาง Server ต้อง On ซึ่งต้องทดสอบด้วยตัวเอง แต่มักเป็น Off

หมายเหตุ: เนื่องจากโทรศัพท์แต่ละรุ่นมีการวิธีกำหนดค่าที่อาจแตกต่างกันไป หากท่านมีปัญหาอาจจะศึกษาจากคู่มือการใช้งานของโทรศัพท์ หรือสอบถามได้จากผู้จำหน่ายโทรศัพท์


บริการอีเมล์สำเร็จรูป อีเมล์บริษัท ที่คุณกำหนดชื่อได้เอง
Like

ProductsSupport |  Control Panel | Knowledge Base | Resources | Contact Us | Sitemap | Whois
 ไปรษณีย์ดอทคอม อีเมล์สำเร็จรูป อีเมล์บริษัท Tel: 082-703-2999 
            Copyright © PriSaNee.com. All rights reserved.