กำหนดค่าในโปรแกรม Microsoft Outlook 2003/2007   

สำหรับโปรแกรม Microsoft Outlook 2010
คลิกที่นี่

ขั้นตอนการกำหนดค่าในโปรแกรม Microsoft Outlook 2003/2007 ที่จะอธิบายต่อไปนี้ เป็นการกำหนดค่าเพื่อให้โปรแกรม Outlook ในเครื่องของท่านสามารถติดต่อและรับส่งอีเมล์จากเซิร์ฟเวอร์ของเราได้ โดยในตัวอย่างนี้จะเป็นการกำหนดค่าให้กับคุณสมชัยซึ่งได้ลงทะเบียนอีเมล์ไว้ชื่อ somchai@somsak.com

[1] เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook แล้วเลือกเมนู Tools -> Account
[2] จากนั้นเมื่อมีหน้าต่าง Email Accounts ปรากฏขึ้นมา ให้เลือกที่ Add a new e-mail account แล้วคลิกปุ่ม Next[3] เลือกที่ POP3 จากนั้นคลิกปุ่ม Next[4] เมื่อหน้าต่างถัดไป (Internet E-mail Settings (POP3) แสดงออกมา ให้กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

User Information
Your Name: ใส่ชื่อของท่านตามต้องการ
E-mail Address: ใส่ชื่ออีเมล์แอดเดรสของท่าน

Logon Information
User Name: ให้ใส่ชื่ออีเมล์ของท่าน เช่น somchai@somsak.com
Password: ใส่รหัสผ่านพร้อมกับกาเครื่องหมายถูกที่ Remember password

Server Information
Incoming mail server (POP3): สำหรับตัวอย่างนี้ระบุเป็น pop.somsak.com โดยท่านจะต้องระบุให้ตรงกับชื่ออีเมล์ส่วนท้ายของท่าน เช่น ถ้าท่านลงทะเบียนชื่ออีเมล์ของท่านเป็น som@somboon.net ท่านก็ต้องระบุเป็น pop.somboon.net
Outgoing mail server (SMTP): smtp.somsak.com

เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม More Settings[5] กำหนดค่าในแท็บ Outgoing Server ตามภาพด้านล่าง จากนั้นกดปุ่ม OK
[6] เมื่อกลับมายังหน้าต่าง E-mail Accounts อีกครั้งให้คลิกที่ปุ่ม Next[5] สุดท้ายคลิกที่ปุม Finish เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนครับ


 

 


กรณีที่ส่งเมลไม่ออกแต่รับเมลได้

โดยปกติระบบเมลจะส่งเมลโดยใช้ช่องทางหมายเลข 25 (SMTP) แต่หากกรณีที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบางราย ปิดช่องทางนี้เพื่อป้องกันสแปมเมล ท่านจึงไม่สามารถส่งเมลออกได้

ในกรณีเช่นนี้ท่านสามารถเปลี่ยนไปใช้ช่องทางหมายเลข 587 เพื่อส่งเมลได้ดังนี้

[1] ในโปรแกรม Outlook เลือกเมนู Tools > E-mail Accounts

[2] เลือกที่ View or change existing e-mail accounts และกดปุ่ม Next 

[3] คลิกที่ปุ่ม Change

[4] เลือกที่ Tab ชื่อ Advanced แล้วเปลี่ยนค่าของ Outgoing mail (SMTP) เป็น 587 จากนั้นคลิกปุ่ม OK และ Close เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

 

ProductsSupport |  Control Panel | Knowledge Base | Resources | Contact Us | Sitemap | Whois
 ไปรษณีย์ดอทคอม อีเมล์สำเร็จรูป อีเมล์บริษัท Tel: 082-703-2999 
            Copyright © PriSaNee.com. All rights reserved.