กำหนดค่าเริ่มต้นในโปรแกรม Outlook Express

ขั้นตอนการกำหนดค่าในโปรแกรม Outlook Express เป็นการกำหนดค่าเพื่อให้โปรแกรม Outlook Express ในเครื่องของท่านสามารถติดต่อและรับส่งอีเมล์จากเซิร์ฟเวอร์ของเราได้ โดยในตัวอย่างนี้จะเป็นการกำหนดค่าให้กับคุณสมชัยซึ่งได้ลงทะเบียนอีเมล์ไว้ชื่อ somchai@somsak.com และใช้ Outlook Express เวอร์ชัน 6 หากท่านใช้เวอร์ชันอื่นอยู่ก็ไม่มีปัญหาครับ สามารถกำหนดค่าตามขั้นตอนในตัวอย่างนี้ได้เหมือนๆ กัน

[1] เปิดโปรแกรม Outlook Express แล้วเลือกเมนู Tools -> Account

[2] จากนั้นเมื่อมีหน้าต่าง Internet Accounts ปรากฏขึ้นมา ให้เลือกแท็บ Mail

[3] ให้คลิกที่ปุ่ม Add -> Mail หน้าต่างแรกของ Internet Connection Wizard จะเปิดขึ้นมา[4] ใส่ชื่อที่ท่านต้องการ ลงในช่อง Display name

[5] จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next

[6] เมื่อหน้าต่างถัดไปแสดงออกมา ให้พิมพ์อีเมล์แอดเดรสลงไป สำหรับในตัวอย่างนี้ใช้เป็น somchai@somsak.com ซึ่งท่านจะต้องกำหนดอีเมล์แอดเดรสนี้ให้ตรงกับชื่ออีเมล์ของท่าน

[7] จากนั้นจึงคลิก Next[8] หน้าต่างถัดไป ให้เลือก My incoming mail server is a ... server เป็น POP3 ส่วนช่อง Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) server สำหรับตัวอย่างนี้ระบุเป็น pop.somsak.com โดยท่านจะต้องระบุให้ตรงกับชื่ออีเมล์ส่วนท้ายของท่าน เช่น ถ้าท่านลงทะเบียนชื่ออีเมล์ของท่านเป็น som@somboon.net ท่านก็ต้องระบุเป็น pop.somboon.net

[9] ในช่อง Outgoing mail (SMTP) server ก็ระบุ smtp.somsak.com ในลักษณะเดียวกัน 

[10] จากนั้นคลิก Next ครับ[11] หน้าต่างถัดไป ให้พิมพ์ชื่ออีเมล์ของท่านในช่อง Account name (เป็นอักษรตัวเล็กทั้งหมดนะครับ)

[12] พิมพ์รหัสผ่านของท่าน ซึ่งท่านสามารถสั่งให้ไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่านทุกครั้งที่รับอีเมล์ โดยกาเครื่องหมาย [ถูก] ที่ออปชัน Remember password ได้ด้วย

[13] จากนั้นคลิก Next และคลิก Finish ในหน้าต่างถัดไป[14] รายการใหม่ที่ท่านเพิ่งกำหนดเสร็จจะเพิ่มขึ้นมาในหน้าต่าง Internet Accounts ให้คลิกที่รายการ ที่เพิ่งสร้างขึ้นมา (pop.somsak.com) แล้วคลิกที่ปุ่ม Properties[15] ให้เลือกที่ Tab ชื่อ Servers แล้วกาเครื่องหมายถูกที่หน้า My server requires authentication เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK

 

[16] เมื่อกลับมาที่หน้าต่าง Internet Account อีกครั้งให้คลิกที่ปุ่ม Close เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน
หลังจากที่กำหนดตามขั้นตอนที่กล่าวมาเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็สามารถใช้โปรแกรม Outlook Express ของท่านนี้เพื่อรับหรือส่งอีเมล์ผ่านเซิร์ฟเวอร์ของเราได้แล้วครับ

 


กรณีที่ส่งเมลไม่ออกแต่รับเมลได้

โดยปกติระบบเมลจะส่งเมลโดยใช้ช่องทางหมายเลข 25 (SMTP) แต่หากกรณีที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบางราย ปิดช่องทางนี้เพื่อป้องกันสแปมเมล ท่านจึงไม่สามารถส่งเมลออกได้

ในกรณีเช่นนี้ท่านสามารถเปลี่ยนไปใช้ช่องทางหมายเลข 587 เพื่อส่งเมลได้ดังนี้

[1] ที่โปรแกรม Outlook Express แล้วเลือกเมนู Tools -> Account

[2] จากนั้นเมื่อมีหน้าต่าง Internet Accounts ปรากฏขึ้นมา ให้เลือกแท็บ Mail

[3] คลิกที่ปุ่ม Properties หน้าต่าง Properties ตามภาพด้านล่างจะปรากฎขึ้นมา

[4] ให้เลือกที่ Tab ชื่อ Advanced แล้วเปลี่ยนค่าของ Outgoing mail (SMTP) เป็น 587 เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK

[5] เมื่อกลับมาที่หน้าต่าง Internet Account อีกครั้งให้คลิกที่ปุ่ม Close เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

ProductsSupport |  Control Panel | Knowledge Base | Resources | Contact Us | Sitemap | Whois
 ไปรษณีย์ดอทคอม อีเมล์สำเร็จรูป อีเมล์บริษัท Tel: 082-703-2999 
            Copyright © PriSaNee.com. All rights reserved.